BIAŁYSTOK INTERPHOTO to nowy, ważny punkt na kulturalnej mapie regionu i całej Polski. Festiwal, mający odpowiedzieć na lawinowo rosnącą popularność fotografii jako środka wyrazu artystycznego. Wydarzenie, które ma pomóc ustalić miejsce fotografii we współczesnym świecie. Białystok w ciągu kilku ostatnich lat przestał być kulturalną pustynią. Wciąż jednak brakuje na Podlasiu dużej imprezy poświęconej sztukom wizualnym - takiej, która nie ograniczy się jedynie do zebrania w jednym miejscu i czasie kilku sławnych artystów, ale podejmie się trudu wytyczenia nowych szlaków, wskazania nowatorskich trendów i odkryciu nieznanych dotąd lądów. Chcemy takiego festiwalu, i taki festiwal zrobimy. Zamierzenia mamy śmiałe, bowiem w planach są nie tylko wystawy artystów polskich, czeskich, litewskich i białoruskich, ale również szereg wydarzeń głęboko ingerujących w przestrzeń miejską, a także warsztaty, projekcje filmów, koncerty i spotkania.
Temat przewodni: POGRANICZE

Głównym założeniem przedsięwzięcia jest powołanie cyklicznej imprezy pt. Białystok INTERPHOTO o randze międzynarodowej. Planujemy, aby odbywała się ona co dwa lata, przez okres całego miesiąca września. Najważniejszym celem festiwalu ma być stworzenie ?pomostu-dialogu? między zachodem i wschodem. Niewątpliwie wymiana poglądów poprzez formułowanie doświadczeń w obszarach sztuki i wielostronne ich przekazywanie pozwala na rozwój wszystkich sfer i działań ludzkich po obydwu stronach Europy. Polska będąc krajem, który w ostatnich dekadach przeszedł pomyślnie przeobrażenia polityczno-społeczne może stać się najważniejszym miejscem spotkań różnych kultur, wspierania najistotniejszych idei zarówno społecznych, politycznych jak i artystycznych oraz łączenia się ich dla wspólnego dobra naszego kontynentu. Białystok, jedna z najważniejszych aglomeracji wschodniej Polski jest miastem od wielu lat wspierającym takie idee, stąd ukonstytuowanie się festiwalu fotograficznego (fotografia jest najbardziej demokratycznym medium współczesnego i nowoczesnego świata) właśnie w tym miejscu jest jak najbardziej konieczne. Festiwal będzie skierowany do szerokiej rzeszy odbiorców, zarówno do profesjonalnych jak i początkujących fotografów, mieszkańców Podlasia, Polski, Europy a także wszystkich zainteresowanych fotografią jako sztuką w kontekście współpracy transgranicznej. Głównymi wydarzeniami festiwalu będą wystawy fotograficzne znanych artystów polskich i zagranicznych, które odbędą się w najważniejszych placówkach wystawienniczych naszego miasta. Jednocześnie działania festiwalowe opierać się mają nie tylko o tzw. duże wystawy, ale również o różnego rodzaju warsztaty fotograficzne, wystawy plenerowe, przedstawienia i pokazy multimedialne, działania efemeryczne, projekty muzyczno- fotograficzne, gry uliczne (związane z fotografią), konkursy szkolne, wykłady, prelekcje, spotkania z artystami, kuratorskie panele dyskusyjne. Najważniejszym celem festiwalu jest propagowanie fotografii jako sztuki, która w ostatnich czasach staje się jednym z najpopularniejszych mediów. Sięgają po nią prawie wszyscy twórcy wypowiedzi artystycznej, od dokumentu po multimedia. Fotografia jest również innowacyjnym elementem rozwoju współczesnego społeczeństwa, a dzięki festiwalowi możliwa będzie jej popularyzacja nie tylko wśród mieszkańców Białegostoku czy Podlasia. Jednocześnie tym wydarzeniem podkreślimy pozycję naszego miasta oraz regionu na ogólnopolskiej mapie sztuki. Z drugiej strony w połączeniu z ideami współpracy trans granicznej, festiwal ma spowodować powstanie miejsca gdzie odbywałaby się wymiana myśli i doświadczeń twórców ze Wschodu i z Zachodu. Pragniemy dotrzeć do jak najszerszego grona odbiorców, gdyż przybliżenie i spopularyzowanie medium fotografii, z racji postępu technologicznego, staje się priorytetem w dzisiejszych czasach. Dotarcie do przeciętnego odbiorcy nie tylko pozwoli mu na bezpośredni rozwój intelektualny w zakresie sztuki, ale również umożliwi i ułatwi posługiwanie się tymże medium. Jednocześnie pozwoli zrozumieć problemy istniejące w społeczeństwach dwóch części Europy.